2e intentieovereenkomst

De komende zes maanden wordt middels een 2e intentieovereenkomst tussen CONO en de gemeente Beemster door CONO naar oplossingen gezocht om te voldoen aan de strikte voorwaarden van de gemeente. Bij een positieve uitkomst wordt de route naar vergunning in een anterieure overeenkomst vastgelegd, zodat de zorgvuldige procedure met toetsing van de ontwerpen en het bestemmingsplan wordt voortgezet.