Experience Team

Juli 2019.

Vanaf 1 juli zal het team Beemster Experience haar werkzaamheden intensiveren met als doel om in het komende jaar alle onderzoeken en stukken te produceren die behoren tot de opgaven van de 2e intentieovereenkomst en om toe te werken naar de anterieure fase. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de verkeersdruk en parkeren.