Go no go

2020

Middels de 2e intentieverklaring met de gemeente wordt toegewerkt naar een voorlopig ontwerp dat in principe instemming heeft van de diverse overheden. Een voorwaarde om over te kunnen gaan tot een vergunningsprocedure. Aan onze leden veehouders vragen we dit jaar akkoord voor het project. Een heel spannend jaar. We kijken er naar uit!