Gesprek met de gemeente

April 2017.

Bij de bouw van onze nieuwe kaasmakerij hebben we de Gemeente en Unesco beloofd om de oude bebouwing helemaal te slopen en het perceel weer tot weiland te maken. We gaan met de Gemeente in gesprek. Zij concluderen dat het plan om de historische kaasmakerij te behouden op zich sympathiek is, maar dat de belangen van het Werelderfgoed de Beemster en daarmee de huidige afspraak belangrijker zijn. Ze blijven met ons in gesprek om eventuele mogelijkheden te onderzoeken zolang het Werelderfgoed er mee gediend is.