Principeverzoek

September 2018.

Na intensief overleg met de gemeente wordt met een derde versie van het projectplan, gericht op het toevoegen van waarde aan Werelderfgoed de Beemster, een principe verzoek ingediend bij de gemeente Beemster.