Vergunning en Bouw

2020- 2021

Bij toestemming voor het project en de bestemmingsplanwijziging vanuit de overheden en de CONO coƶperatie hopen we in de loop of eind 2021 vergunning te krijgen en te kunnen starten met bouwen.