Vragen en antwoorden

 • Wat kunnen bezoekers verwachten van de Beemster Experience?

  Alle zintuigen van onze bezoekers worden geprikkeld en verrast om de beleving van Werelderfgoed De Beemster, de boerencoöperatie en het maken van Beemster kaas tot een unieke en onvergetelijke beleving te maken: de herkomst, het landschap, het gras, de melk, de wrongel, het ambachtelijk kaasmaken als ook de moderne kennis en technieken in de duurzame veehouderij en klimaatneutraal kaasmaken. Het centrum brengt informatie en kennis door te sprankelen, verrassen en te verbinden.

 • Waar wordt de Beemster Experience gebouwd?

  De Beemster Experience wordt gevestigd in het gebouw van de oude kaasmakerij aan de Rijperweg 20 te Westbeemster, zoals die uit baksteen is opgetrokken in 1930 met de historische gevel. Veel kleiner dan de huidige bebouwing en representatief voor de nog altijd gewaardeerde Hollandse jaren 30 bouwstijl. De Tijd is tevens de enige nog authentieke Noord-Hollandse kaasmakerij uit de vorige eeuw. Gerenommeerd onderzoekbureau ‘ De Fabryck’ concludeerde dat de cultuurhistorische waarde uniek is.

 • Wat is de reden van een Beemster Experience?

  CONO Kaasmakers heeft in 2009 een vergunning gekregen voor het bouwen van een nieuwe kaasmakerij op het eigen terrein waar ze al sinds jaren kazen maakt. Voorwaarde voor het krijgen van toestemming voor het bouwen van deze nieuwe kaasmakerij was het slopen van de oude fabriek en bijhorende gebouwen. CONO Kaasmakers is namelijk gelegen in een UNESCO beschermd landschap en de overheid wil geen verrommeling van dit landschap.

  Inmiddels is de nieuwe kaasmakerij gerealiseerd en in bedrijf. Het moment dient zich daarmee aan om de oude gebouwen te gaan opruimen en slopen. CONO Kaasmakers vraagt zichzelf echter af of dat wel een goed idee is, ondanks de eerder gemaakte afspraak.

  Hiervoor zijn drietal redenen,
  Allereerst is het gedachtegoed over het slopen van oude fabrieken veranderd. Veel provincies en deskundigen zien de toegevoegde waarde van het behouden van in onbruik geraakte industriële gebouwen en hun oude machines. Deze geschiedenis (waar werkten onze ouders en voorouders) is een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. CONO Kaasmakers is sinds jaar en dag, met haar duurzame veehouders en ambachtelijke manier van kaasmaken, belangrijk voor het cultureel erfgoed in de Beemster.
  Daarnaast krijgt CONO Kaasmakers veel verzoeken van mensen die de kaasmakerij willen bezoeken. Dagelijks bezoekers toelaten in de nieuwe kaasmakerij blijkt in de praktijk vanuit het oogpunt van voedselveiligheid niet haalbaar. De oude kaasmakerij zou daarvoor geschikt kunnen zijn.
  Tevens past dit idee bij het beleid van Marketing Amsterdam om het groeiende toerisme meer te spreiden in de regio rond Amsterdam waar voor toeristen ook veel interessante bestemmingen zijn. Doel hiervan is om Amsterdam te ontlasten qua toeristen aantallen.

 • Kunnen wij nu al een kijkje nemen tijdens de voorbereidende fase?

  Wij organiseren diverse informatie avonden met rondleidingen voor onze buren, veehouders en ander relaties. Zodra de data bekend zijn zullen wij je hierover op deze website en via onze nieuwsbrief informeren.
  Schrijf je hier alvast in voor onze nieuwsbrief.

 • Hoeveel bezoekers worden er verwacht in de Beemster Experience.

  Er is een bezoekerslimiet van 100.000 bezoekers per jaar. In het hoogseizoen gaan we 7 dagen open van 10.00 uur tot 17.00 uur. In de winter 5 dagen van woensdag tot en met zondag. Dit betekent dus dat er gemiddeld 300 bezoekers per dag de Experience kunnen bezoeken.

 • Wat betekenen deze bezoekersaantallen voor het verkeer en parkeren?

  De vragen rond verkeer en parkeren worden momenteel onderzocht door een onafhankelijk verkeersonderzoeksbureau en daarna overlegd met de gemeente. Hierna zullen we de uitkomsten ook bespreken op de informatieavonden.

 • Wanneer gaat de Beemster Experience open?

  Dat zal zeker nog een aantal jaren duren. Een en ander is afhankelijk van wanneer wij de benodigde vergunningen rond krijgen, ook het akkoord van de leden veehouders van CONO Kaasmakers is noodzakelijk voor de voortgang.

  Helaas is nog niet bekend wanneer de bouw gaat starten of wanneer het project klaar is.
  Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief zodat wij je op de hoogte kunnen houden.

 • Waar kan ik terecht met overige vragen over de Beemster Experience?

  Vragen kunnen worden gesteld via info@beemsterexperience.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.

 • Kan ik bij de Beemster Experience komen werken (als vrijwilliger)?

  In de Beemster Experience zal plaats zijn voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Zodra wij hier meer over weten zullen wij dat op deze website, op onze social media kanalen en via onze nieuwsbrief bekendmaken.


  Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

 • Hoe groot wordt het gebouw van de Beemster Experience?

  Het gebouw van De Tijd uit 1930 beslaat ongeveer 20% van de huidige bebouwing en wordt dus vele malen kleiner dan de huidige bebouwing. De meeste ruimte ontstaat achter het gebouw op de kavel. Dit wordt grotendeels weer weiland. Ook aan de Rijperwegzijde komt meer ruimte tussen weg en gebouw en aan de westzijde meer ruimte tussen het gebouw en de sloot. Hier zal ook de toegangsweg komen.

 • Aanvragen pers en media

  Tijdens de bouwfase is de pers van harte welkom voor een kijkje achter de schermen. Tijdens een rondleiding geven wij u een update van de bouw en de komende fases. Neem daarom even contact op voor data en het bijbehorende programma info@beemsterexperience.nl.